۴۵۸ اسپایدر

تیزر تبیلغاتی فراری ۴۵۸ اسپایدر

تیزر معرفی فراری 458 اسپایدر با فرناندو آلونسو

دریف و حرکات نمایشی فراری ۴۵۸ ایتالیا

این فیلم مربوط به نسخه ایتالیا میباشد و تفاوتش با نسخه اسپایدر در این است که سقفش ثابت بوده و باز نمیشود .

تصادف وحشتناک فراری ۴۶۵ با دیواره پیست

شتاب ۰-۲۹۴ کیلومتر فراری ۴۵۸ ایتالیا

دوستان درسته که این فیلم شتابگیری مربوط به نسخه ایتالیاست نه اسپایدر . اما با توجه به اینکه هر دو نسخه از سقف فلزی بهره میبرن دارای یک عملکرد میباشند و اگر شتاب نسخه ایتالیا رو با نسخه اسپایدر مورد بحث ما مقایسه کنید میبینید که هر دو دارای شتاب یکسانی هستند .

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک