۹۱۱ کاررا ۲۰۱۳

تیزر تبلیغاتی پورشه 911 کاررا 2013

شتاب گیری و سرعت 230 پورشه 911 کاررا sبا قدرت 400 اسب

صدای اگزوز پورشه 911 کاررا S 2013

دریفت در برف با پورشه 911 2013

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک