DB9 ولانت ۲۰۱۳

نمایش طراحی خارجی و داخلی آستون مارتین DB۹ ولانت ۲۰۱۳

شتاب ۰-۲۵۰ آستون مارتین ۲۰۱۳ db۹ قدرت ۵۱۷ اسبی بخار

درگ آستون مارتین db۹ کوپه با db۹ ولانت

صدای اگزوز آستون مارتین db۹ ولانت ۲۰۱۳

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک