q3

تیزر تبلیغاتی آئودی q۳ ۲۰۱۵

تست تصادف آئودی q۳ ۲۰۱۵

تست تصادف از بغل آئودی Q۳ ۲۰۱۵

نمایش طراحی بیرونی و داخلی آئودی Q3 2015

تست آفرود آئودی Q۳ ۲۰۱۵ عبور از زمین گل آلود

تست آفرود آئودی Q3 2015 . عبور از زمین ناهموار

تست آفرود آئودی Q3 2015 . صعود از شیب

پارک خودکار آئودی Q۳ ۲۰۱۵

شتاب 0-140 آئودی Q3 با قدرت 180 اسب بخار مدل 2015

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک