Q5

تیزر تبلیغاتی آئودی Q5 2015

شتاب ۰-۱۰۰ آئودی Q۵ ۲۲۵ اسب بخاری ۲۰۱۵

تست تصادف آئودی Q۵ ۲۰۱۵

نمایش طراحی بیرونی و داخلی آئودی Q۵ ۲۰۱۵

تست آفرود آئودی Q5 2015

تست زمین ناهموار آئودی Q5 2015

دیدگاه خود را بنویسید

به واسطه سبک