Close
*
*

تاسیس : 1986
موسس : گروه هولدینگ جیلی
یکی از محصولاتش تنها چینی است که در euroncap شرکت کرد و سربلند بیرون آمد

مرتب سازی براساس بیشترین امتیاز
به واسطه سبک